Udostępnij za pośrednictwem


ChaosScheduleJob v82

Definiuje regułę powtórzeń i parametry chaosu, które mają być używane z harmonogramem chaosu.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
ChaosParameters ciąg Nie
Days ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek Nie
Times tablica timerange Nie

ChaosParameters

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Odwołanie do parametrów chaosu harmonogramu chaosu do użycia.


Days

Typ: ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek
Wymagane: Nie

Definiuje dni tygodnia, dla których zostanie uruchomione zadanie harmonogramu chaosu.


Times

Typ: tablica timerange
Wymagane: Nie

Lista zakresów czasu, które określają, kiedy w ciągu aktywnych dni to zadanie zostanie uruchomione. Czasy są interpretowane jako UTC.