ClusterUpgradeCompletedEvent v82

Zdarzenie ukończone uaktualniania klastra.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
EventInstanceId ciąg (uuid) Tak
Category ciąg Nie
TimeStamp ciąg (data-godzina) Tak
HasCorrelatedEvents boolean Nie
TargetClusterVersion ciąg Tak
OverallUpgradeElapsedTimeInMs liczba (podwójna) Tak

EventInstanceId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Tak

Identyfikator wystąpienia FabricEvent.


Category

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Kategoria zdarzenia.


TimeStamp

Typ: ciąg (data-godzina)
Wymagane: Tak

Zdarzenie czasu zostało zarejestrowane.


HasCorrelatedEvents

Typ: wartość logiczna
Wymagane: Nie

Pokazuje, że dostępne są istniejące powiązane zdarzenia.


TargetClusterVersion

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Docelowa wersja klastra.


OverallUpgradeElapsedTimeInMs

Typ: liczba (podwójna)
Wymagane: Tak

Całkowity czas trwania uaktualnienia w mili-sekundach.