CreateComposeDeploymentDescription v82

Definiuje opis tworzenia wdrożenia usługi Service Fabric.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
DeploymentName ciąg Tak
ComposeFileContent ciąg Tak
RegistryCredential RegistryCredential Nie

DeploymentName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa wdrożenia.


ComposeFileContent

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Zawartość pliku redagowania opisującego wdrożenie do utworzenia.


RegistryCredential

Typ: RegistryCredential
Wymagane: Nie

Informacje o poświadczeniach umożliwiające nawiązanie połączenia z rejestrem kontenerów.