HttpRouteMatchPath v82

Ścieżka do dopasowania do routingu.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
value ciąg Tak
rewrite ciąg Nie
type ciąg Tak

value

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Ścieżka identyfikatora URI zgodna z żądaniem.


rewrite

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

ciąg zastępczy dopasowanej części identyfikatora URI.


type

Typ: ciąg
Wymagane: Tak
Ustawienie domyślne: prefix

jak dopasować wartość w identyfikatorze URI