Udostępnij za pośrednictwem


PartitionEvent v82

Reprezentuje bazę dla wszystkich zdarzeń partycji.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
EventInstanceId string (uuid) Tak
Category ciąg Nie
TimeStamp ciąg (data-godzina) Tak
HasCorrelatedEvents boolean Nie
PartitionId string (uuid) Tak

EventInstanceId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Tak

Identyfikator wystąpienia FabricEvent.


Category

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Kategoria zdarzenia.


TimeStamp

Typ: ciąg (data-godzina)
Wymagane: Tak

Zdarzenie czasu zostało zarejestrowane.


HasCorrelatedEvents

Typ: wartość logiczna
Wymagane: Nie

Pokazuje, że są dostępne istniejące powiązane zdarzenia.


PartitionId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Tak

Wewnętrzny identyfikator używany przez usługę Service Fabric do unikatowego identyfikowania partycji. Jest to losowo generowany identyfikator GUID podczas tworzenia usługi. Identyfikator partycji jest unikatowy i nie zmienia się w okresie istnienia usługi. Jeśli ta sama usługa została usunięta i ponownie utworzono identyfikatory jej partycji, będą się różnić.