Udostępnij za pośrednictwem


RepairTargetDescriptionBase v82

Opisuje jednostki objęte akcją naprawy.

Ten typ obsługuje platformę usługi Service Fabric; nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu.

Dziedziczenie

"RepairTargetDescriptionBase" to podstawowy typ modelu typu polimorficznego. Właściwość "Kind" jest dyskryminująca dla typów pochodnych. Wartość właściwości "Kind" określa serializowaną zawartość na przewodzie (jeden z następujących typów pochodnych). W poniższej Kind tabeli wymieniono wartość właściwości i odpowiadający mu typ pochodny.

Typy pochodne

Rodzaj Typ pochodny
Węzeł NodeRepairTargetDescription