RepairTaskUpdateInfo v82

Opisuje wynik operacji, która utworzyła lub zaktualizowała zadanie naprawy.

Ten typ obsługuje platformę Service Fabric; nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Version ciąg Tak

Version

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nowa wersja zadania naprawy.