Database Vulnerability Assessment Rule Baselines

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje punkt odniesienia reguły oceny luk w zabezpieczeniach bazy danych.

Delete

Usuwa punkt odniesienia reguły oceny luk w zabezpieczeniach bazy danych.

Get

Pobiera punkt odniesienia reguły oceny luk w zabezpieczeniach bazy danych.