Long Term Retention Policies

Operations

Create Or Update

Ustawia zasady długoterminowego przechowywania bazy danych.

Get

Pobiera zasady długoterminowego przechowywania bazy danych.

List By Database

Pobiera zasady długoterminowego przechowywania bazy danych.