Managed Restorable Dropped Database Backup Short Term Retention Policies

Operations

Create Or Update

Ustawia zasady przechowywania krótkoterminowego bazy danych.

Get

Pobiera usunięte zasady przechowywania krótkoterminowej bazy danych.

List By Restorable Dropped Database

Pobiera listę zasad przechowywania krótkoterminowego bazy danych.

Update

Ustawia zasady przechowywania krótkoterminowego bazy danych.