Sync Groups

Operations

Cancel Sync

Anuluje synchronizację grup synchronizacji.

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje grupę synchronizacji.

Delete

Usuwa grupę synchronizacji.

Get

Pobiera grupę synchronizacji.

List By Database

Wyświetla listę grup synchronizacji w bazie danych centrum.

List Hub Schemas

Pobiera kolekcję schematów baz danych centrum.

List Logs

Pobiera kolekcję dzienników grup synchronizacji.

List Sync Database Ids

Pobiera kolekcję identyfikatorów baz danych synchronizacji.

Refresh Hub Schema

Odświeża schemat bazy danych centrum.

Trigger Sync

Wyzwala synchronizację grup synchronizacji.

Update

Aktualizuje grupę synchronizacji.