Capabilities - List By Location

Pobiera możliwości subskrypcji dostępne dla określonej lokalizacji.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Sql/locations/{locationName}/capabilities?api-version=2021-08-01-preview
GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Sql/locations/{locationName}/capabilities?include={include}&api-version=2021-08-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
locationName
path True

string

Nazwa lokalizacji, której możliwości są pobierane.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji identyfikujący subskrypcję platformy Azure.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

include
query

CapabilityGroup

Jeśli zostanie określony, ogranicza odpowiedź tylko do uwzględnienia wybranego elementu.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

LocationCapabilities

Pomyślnie pobrano możliwości lokalizacji subskrypcji.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

 • 400 InvalidLocation — określono nieprawidłową lokalizację.

 • 404 SubscriptionNotFound — nie znaleziono żądanej subskrypcji.

Przykłady

List subscription capabilities in the given location.

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Sql/locations/eastus/capabilities?api-version=2021-08-01-preview

Sample Response

{
 "name": "East US",
 "supportedServerVersions": [
  {
   "name": "12.0",
   "supportedEditions": [
    {
     "name": "Hyperscale",
     "supportedServiceLevelObjectives": [
      {
       "id": "9380cd0e-b025-4e9d-829c-c1918c1614bb",
       "name": "HS_Gen4_1",
       "performanceLevel": {
        "value": 1,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 1
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "34497c3f-24b9-4cee-968d-6e5e854670fe",
       "name": "HS_Gen4_2",
       "performanceLevel": {
        "value": 2,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 2
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "a420d2b2-ca32-4152-b1c6-dd8d4d9fd734",
       "name": "HS_Gen5_2",
       "performanceLevel": {
        "value": 2,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 2
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Default"
      },
      {
       "id": "5de845d2-2055-428c-b507-94131358cdd7",
       "name": "HS_Gen4_3",
       "performanceLevel": {
        "value": 3,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 3
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "d060b874-21f3-47b0-a9bd-a1a737cfcc6e",
       "name": "HS_Gen4_4",
       "performanceLevel": {
        "value": 4,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 4
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "60dba88b-2dfa-4123-be57-bd0dbfd92a72",
       "name": "HS_Gen5_4",
       "performanceLevel": {
        "value": 4,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 4
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "925a0916-15fb-4764-aa76-533d97f2d782",
       "name": "HS_Gen4_5",
       "performanceLevel": {
        "value": 5,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 5
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "d7aa11c2-e4c7-442a-962e-308b371f5ec1",
       "name": "HS_Gen4_6",
       "performanceLevel": {
        "value": 6,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 6
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "b9c594ec-a3fe-4bfe-808d-a595410d0a07",
       "name": "HS_Gen5_6",
       "performanceLevel": {
        "value": 6,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 6
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "d77eef57-6c00-4003-b140-822509b8736a",
       "name": "HS_Gen4_7",
       "performanceLevel": {
        "value": 7,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 7
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "694bf389-7cb2-4461-8fa2-0b06d8438315",
       "name": "HS_Gen4_8",
       "performanceLevel": {
        "value": 8,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 8
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "efdfac5f-3f8e-4500-95b1-684c07349860",
       "name": "HS_Gen5_8",
       "performanceLevel": {
        "value": 8,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 8
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "554ea52a-9ecc-4d87-bbc7-1e257705da3f",
       "name": "HS_Gen4_9",
       "performanceLevel": {
        "value": 9,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 9
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "576f3f38-b950-4eaa-b74e-33d831193441",
       "name": "HS_Gen4_10",
       "performanceLevel": {
        "value": 10,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 10
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "69697c3a-1946-4eb8-a5a4-a269168dde27",
       "name": "HS_Gen5_10",
       "performanceLevel": {
        "value": 10,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 10
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "1bee9dc8-68b4-44df-b870-8ab0e4d71e94",
       "name": "HS_Gen5_12",
       "performanceLevel": {
        "value": 12,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 12
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "07a8341d-c0b2-4000-bc7a-5b4dae2ad210",
       "name": "HS_Gen5_14",
       "performanceLevel": {
        "value": 14,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 14
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "7fc1f700-a45d-499e-901f-2a00645c54db",
       "name": "HS_Gen4_16",
       "performanceLevel": {
        "value": 16,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 16
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "6b56f70b-52e5-44ba-8cd5-4f63d224b206",
       "name": "HS_Gen5_16",
       "performanceLevel": {
        "value": 16,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 16
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "ba0029f2-3ff4-4ef6-9e65-e8f77b5dd1e2",
       "name": "HS_Gen5_18",
       "performanceLevel": {
        "value": 18,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 18
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "f1b2a082-f622-4fb8-bbef-e74deac3ec89",
       "name": "HS_Gen5_20",
       "performanceLevel": {
        "value": 20,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 20
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "f016d419-a031-4b93-ab62-7f3d2a789376",
       "name": "HS_Gen4_24",
       "performanceLevel": {
        "value": 24,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen4",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 24
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "222bc0ee-e195-4bbc-be05-3b849c3a8195",
       "name": "HS_Gen5_24",
       "performanceLevel": {
        "value": 24,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 24
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "05366cca-cc70-486e-a697-bb3fab877f75",
       "name": "HS_Gen5_32",
       "performanceLevel": {
        "value": 32,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 32
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "32542ef7-124d-4e66-8b41-9c6c0ab963c2",
       "name": "HS_Gen5_40",
       "performanceLevel": {
        "value": 40,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 40
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "id": "6509db45-febe-44dd-a079-35f11d477984",
       "name": "HS_Gen5_80",
       "performanceLevel": {
        "value": 80,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "HS_Gen5",
        "tier": "Hyperscale",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 80
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "computeModel": "Provisioned",
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      }
     ],
     "zoneRedundant": false,
     "readScale": {
      "maxNumberOfReplicas": 4
     },
     "supportedStorageCapabilities": [
      {
       "storageAccountType": "GRS",
       "status": "Default"
      },
      {
       "storageAccountType": "LRS",
       "status": "Available"
      },
      {
       "storageAccountType": "ZRS",
       "status": "Available",
       "reason": "ZRS is available in multi-az regions"
      },
      {
       "storageAccountType": "GZRS",
       "status": "Available",
       "reason": "GZRS is available in multi-az regions"
      }
     ],
     "status": "Available"
    }
   ],
   "supportedElasticPoolEditions": [
    {
     "name": "BusinessCritical",
     "supportedElasticPoolPerformanceLevels": [
      {
       "performanceLevel": {
        "value": 3,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "BC_Gen4",
        "tier": "BusinessCritical",
        "family": "Gen4",
        "capacity": 3
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "maxDatabaseCount": 100,
       "supportedMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 1048576,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 1048576,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxPerformanceLevels": [
        {
         "limit": 0.25,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 0.5,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 1,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 2,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 3,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 3,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Default"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_1",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_2",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "performanceLevel": {
        "value": 12,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "BC_Gen5",
        "tier": "BusinessCritical",
        "family": "Gen5",
        "capacity": 12
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "maxDatabaseCount": 100,
       "supportedMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3144704,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 1048576,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3144704,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxPerformanceLevels": [
        {
         "limit": 0.25,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 0.5,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 1,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 2,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 4,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 4,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 6,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 4,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 6,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 8,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 4,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 6,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 10,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 4,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 6,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 12,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 0.25,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 0.5,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 1,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 2,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 4,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 6,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Default"
        }
       ],
       "zoneRedundant": true,
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_1",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_2",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "performanceLevel": {
        "value": 128,
        "unit": "VCores"
       },
       "sku": {
        "name": "BC_M",
        "tier": "BusinessCritical",
        "family": "M",
        "capacity": 128
       },
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "maxDatabaseCount": 100,
       "supportedMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3144704,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 30,
          "unit": "Percent"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 4194304,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "logSize": {
          "limit": 1048576,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxSizes": [
        {
         "minValue": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 31744,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 32768,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 0,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 33792,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 3144704,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "minValue": {
          "limit": 3145728,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "maxValue": {
          "limit": 4194304,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "scaleSize": {
          "limit": 1024,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedPerDatabaseMaxPerformanceLevels": [
        {
         "limit": 8,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 10,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 12,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 14,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 16,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 18,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 20,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 24,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 32,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 32,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 40,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 32,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 40,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 64,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 32,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 40,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 64,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 80,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 32,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 40,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 64,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 80,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "limit": 128,
         "unit": "VCores",
         "supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels": [
          {
           "limit": 0,
           "unit": "VCores",
           "status": "Default"
          },
          {
           "limit": 8,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 10,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 12,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 14,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 16,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 18,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 20,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 24,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 32,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 40,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 64,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 80,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          },
          {
           "limit": 128,
           "unit": "VCores",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Default"
        }
       ],
       "zoneRedundant": false,
       "supportedMaintenanceConfigurations": [
        {
         "name": "SQL_Default",
         "status": "Default",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_1",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        },
        {
         "name": "SQL_EastUS_DB_2",
         "status": "Available",
         "zoneRedundant": false
        }
       ],
       "status": "Available"
      }
     ],
     "zoneRedundant": false,
     "status": "Available"
    }
   ],
   "status": "Default"
  }
 ],
 "supportedManagedInstanceVersions": [
  {
   "name": "12.0",
   "supportedEditions": [
    {
     "name": "GeneralPurpose",
     "supportedFamilies": [
      {
       "name": "Gen4",
       "sku": "GP_Gen4",
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedVcoresValues": [
        {
         "name": "8",
         "value": 8,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "16",
         "value": 16,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "24",
         "value": 24,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        }
       ],
       "status": "Available"
      },
      {
       "name": "Gen5",
       "sku": "GP_Gen5",
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedVcoresValues": [
        {
         "name": "8",
         "value": 8,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "16",
         "value": 16,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "24",
         "value": 24,
         "includedMaxSize": {
          "limit": 262144,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "supportedStorageSizes": [
          {
           "minValue": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "maxValue": {
            "limit": 8,
            "unit": "Terabytes"
           },
           "scaleSize": {
            "limit": 32,
            "unit": "Gigabytes"
           },
           "status": "Available"
          }
         ],
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_1",
           "status": "Available"
          },
          {
           "name": "SQL_EastUS_MI_2",
           "status": "Available"
          }
         ],
         "status": "Available"
        }
       ],
       "status": "Default"
      }
     ],
     "supportedStorageCapabilities": [
      {
       "storageAccountType": "GRS",
       "status": "Default"
      },
      {
       "storageAccountType": "LRS",
       "status": "Available"
      },
      {
       "storageAccountType": "ZRS",
       "status": "Visible",
       "reason": "ZRS is available in multi-az regions"
      },
      {
       "storageAccountType": "GZRS",
       "status": "Available",
       "reason": "GZRS is available in multi-az regions"
      }
     ],
     "status": "Default"
    },
    {
     "name": "Hyperscale",
     "supportedFamilies": [
      {
       "name": "Gen4",
       "sku": "HS_Gen4",
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedVcoresValues": [
        {
         "name": "4",
         "value": 4,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "8",
         "value": 8,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "16",
         "value": 16,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "24",
         "value": 24,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        }
       ],
       "status": "Default"
      },
      {
       "name": "Gen5",
       "sku": "HS_Gen5",
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedVcoresValues": [
        {
         "name": "4",
         "value": 4,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "8",
         "value": 8,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "16",
         "value": 16,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "24",
         "value": 24,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "32",
         "value": 32,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "40",
         "value": 40,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "48",
         "value": 48,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "64",
         "value": 64,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "80",
         "value": 80,
         "instancePoolSupported": true,
         "standaloneSupported": true,
         "supportedMaintenanceConfigurations": [
          {
           "name": "SQL_Default",
           "status": "Default"
          }
         ],
         "status": "Available"
        }
       ],
       "status": "Available"
      }
     ],
     "supportedStorageCapabilities": [
      {
       "storageAccountType": "GRS",
       "status": "Default"
      },
      {
       "storageAccountType": "LRS",
       "status": "Available"
      },
      {
       "storageAccountType": "ZRS",
       "status": "Available",
       "reason": "ZRS is available in multi-az regions"
      },
      {
       "storageAccountType": "GZRS",
       "status": "Available",
       "reason": "GZRS is available in multi-az regions"
      }
     ],
     "status": "Available"
    }
   ],
   "supportedInstancePoolEditions": [
    {
     "name": "GeneralPurpose",
     "supportedFamilies": [
      {
       "name": "Gen5",
       "supportedLicenseTypes": [
        {
         "name": "LicenseIncluded",
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "BasePrice",
         "status": "Available"
        }
       ],
       "supportedVcoresValues": [
        {
         "name": "GP_Gen5_8",
         "value": 8,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Default"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_16",
         "value": 16,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_24",
         "value": 24,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_32",
         "value": 32,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_40",
         "value": 40,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_64",
         "value": 64,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        },
        {
         "name": "GP_Gen5_80",
         "value": 80,
         "storageLimit": {
          "limit": 8388608,
          "unit": "Megabytes"
         },
         "status": "Available"
        }
       ],
       "status": "Default"
      }
     ],
     "status": "Default"
    }
   ],
   "status": "Default"
  }
 ],
 "status": "Available"
}

Definicje

Nazwa Opis
AutoPauseDelayTimeRange

Obsługiwany zakres czasu opóźnienia automatycznego wstrzymania

CapabilityGroup

Jeśli zostanie określony, ogranicza odpowiedź tylko do uwzględnienia wybranego elementu.

CapabilityStatus

Stan możliwości.

EditionCapability

Możliwość edycji.

ElasticPoolEditionCapability

Możliwość edycji elastycznej puli.

ElasticPoolPerDatabaseMaxPerformanceLevelCapability

Maksymalna możliwość na poziomie wydajności bazy danych.

ElasticPoolPerDatabaseMinPerformanceLevelCapability

Minimalna możliwość na poziomie wydajności bazy danych.

ElasticPoolPerformanceLevelCapability

Możliwość poziomu wydajności puli elastycznej.

InstancePoolEditionCapability

Możliwość puli wystąpień

InstancePoolFamilyCapability

Możliwość rodziny puli wystąpień.

InstancePoolVcoresCapability

Możliwości rdzeni wirtualnych wystąpienia zarządzanego.

LicenseTypeCapability

Możliwość typu licencji

LocationCapabilities

Możliwość lokalizacji.

LogSizeCapability

Możliwość rozmiaru dziennika.

LogSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

MaintenanceConfigurationCapability

Możliwość konfiguracji konserwacji

ManagedInstanceEditionCapability

Możliwości serwera zarządzanego

ManagedInstanceFamilyCapability

Możliwości rodziny serwerów zarządzanych.

ManagedInstanceMaintenanceConfigurationCapability

Możliwość konfiguracji konserwacji

ManagedInstanceVcoresCapability

Możliwości rdzeni wirtualnych wystąpienia zarządzanego.

ManagedInstanceVersionCapability

Możliwość wystąpienia zarządzanego

MaxSizeCapability

Maksymalna możliwość rozmiaru.

MaxSizeRangeCapability

Maksymalna możliwość rozmiaru.

MaxSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

MinCapacityCapability

Minimalna pojemność

PauseDelayTimeUnit

Jednostka czasu wyrażona w opóźnieniu

PerformanceLevelCapability

Możliwość poziomu wydajności.

PerformanceLevelUnit

Typ jednostki używany do mierzenia poziomu wydajności.

ReadScaleCapability

Możliwość skalowania odczytu.

ServerVersionCapability

Możliwości serwera

ServiceObjectiveCapability

Możliwości celów usługi.

Sku

Jednostka SKU zasobu usługi ARM.

StorageCapability

Możliwość typu konta magazynu.

AutoPauseDelayTimeRange

Obsługiwany zakres czasu opóźnienia automatycznego wstrzymania

Nazwa Typ Opis
default

integer

Wartość domyślna nie jest podana

doNotPauseValue

integer

Wartość używana do braku wstrzymania (nieskończone opóźnienie przed wstrzymaniem)

maxValue

integer

Wartość maksymalna

minValue

integer

Wartość minimalna

stepSize

integer

Wartość kroku dla wartości dyskretnych między wartością minimalną a maksymalną wartością.

unit

PauseDelayTimeUnit

Jednostka czasu wyrażona w opóźnieniu

CapabilityGroup

Jeśli zostanie określony, ogranicza odpowiedź tylko do uwzględnienia wybranego elementu.

Nazwa Typ Opis
supportedEditions

string

supportedElasticPoolEditions

string

supportedInstancePoolEditions

string

supportedManagedInstanceEditions

string

supportedManagedInstanceVersions

string

CapabilityStatus

Stan możliwości.

Nazwa Typ Opis
Available

string

Default

string

Disabled

string

Visible

string

EditionCapability

Możliwość edycji.

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa wydania bazy danych.

readScale

ReadScaleCapability

Możliwość skalowania odczytu dla wersji.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedServiceLevelObjectives

ServiceObjectiveCapability[]

Lista obsługiwanych celów usługi dla edycji.

supportedStorageCapabilities

StorageCapability[]

Lista obsługiwanych funkcji magazynu dla tej wersji

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana dla wersji.

ElasticPoolEditionCapability

Możliwość edycji elastycznej puli.

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa edycji elastycznej puli.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedElasticPoolPerformanceLevels

ElasticPoolPerformanceLevelCapability[]

Lista obsługiwanych poziomów jednostek DTU puli elastycznej dla wersji.

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana dla wersji.

ElasticPoolPerDatabaseMaxPerformanceLevelCapability

Maksymalna możliwość na poziomie wydajności bazy danych.

Nazwa Typ Opis
limit

number

Maksymalny poziom wydajności na bazę danych.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedPerDatabaseMinPerformanceLevels

ElasticPoolPerDatabaseMinPerformanceLevelCapability[]

Lista obsługiwanych minimalnych poziomów wydajności bazy danych.

unit

PerformanceLevelUnit

Typ jednostki używany do mierzenia poziomu wydajności.

ElasticPoolPerDatabaseMinPerformanceLevelCapability

Minimalna możliwość na poziomie wydajności bazy danych.

Nazwa Typ Opis
limit

number

Minimalny poziom wydajności na bazę danych.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

unit

PerformanceLevelUnit

Typ jednostki używany do mierzenia poziomu wydajności.

ElasticPoolPerformanceLevelCapability

Możliwość poziomu wydajności puli elastycznej.

Nazwa Typ Opis
includedMaxSize

MaxSizeCapability

Maksymalny rozmiar dołączonego (bezpłatnego) dla tego poziomu wydajności.

maxDatabaseCount

integer

Maksymalna liczba obsługiwanych baz danych.

performanceLevel

PerformanceLevelCapability

Poziom wydajności puli.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

sku

Sku

Jednostka SKU.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedLicenseTypes

LicenseTypeCapability[]

Lista obsługiwanych typów licencji.

supportedMaintenanceConfigurations

MaintenanceConfigurationCapability[]

Lista obsługiwanych konfiguracji konserwacji

supportedMaxSizes

MaxSizeRangeCapability[]

Lista obsługiwanych maksymalnych rozmiarów.

supportedPerDatabaseMaxPerformanceLevels

ElasticPoolPerDatabaseMaxPerformanceLevelCapability[]

Lista obsługiwanych poziomów maksymalnej wydajności bazy danych.

supportedPerDatabaseMaxSizes

MaxSizeRangeCapability[]

Lista obsługiwanych maksymalnych rozmiarów bazy danych.

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana dla poziomu wydajności.

InstancePoolEditionCapability

Możliwość puli wystąpień

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa wersji puli wystąpień.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedFamilies

InstancePoolFamilyCapability[]

Obsługiwane rodziny.

InstancePoolFamilyCapability

Możliwość rodziny puli wystąpień.

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa rodziny.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedLicenseTypes

LicenseTypeCapability[]

Lista obsługiwanych typów licencji.

supportedVcoresValues

InstancePoolVcoresCapability[]

Lista obsługiwanych wartości rdzeni wirtualnych.

InstancePoolVcoresCapability

Możliwości rdzeni wirtualnych wystąpienia zarządzanego.

Nazwa Typ Opis
name

string

Identyfikator rdzeni wirtualnych.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

storageLimit

MaxSizeCapability

Limit magazynu.

value

integer

Wartość rdzeni wirtualnych.

LicenseTypeCapability

Możliwość typu licencji

Nazwa Typ Opis
name

string

Identyfikator typu licencji.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

LocationCapabilities

Możliwość lokalizacji.

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa lokalizacji.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedManagedInstanceVersions

ManagedInstanceVersionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji wystąpień zarządzanych.

supportedServerVersions

ServerVersionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji serwera.

LogSizeCapability

Możliwość rozmiaru dziennika.

Nazwa Typ Opis
limit

integer

Limit rozmiaru dziennika (zobacz "jednostka" dla jednostek).

unit

LogSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

LogSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

Nazwa Typ Opis
Gigabytes

string

Megabytes

string

Percent

string

Petabytes

string

Terabytes

string

MaintenanceConfigurationCapability

Możliwość konfiguracji konserwacji

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa konfiguracji konserwacji

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana w przypadku konfiguracji konserwacji.

ManagedInstanceEditionCapability

Możliwości serwera zarządzanego

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa wersji serwera zarządzanego.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedFamilies

ManagedInstanceFamilyCapability[]

Obsługiwane rodziny.

supportedStorageCapabilities

StorageCapability[]

Lista obsługiwanych funkcji magazynu dla tej wersji

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana dla wersji.

ManagedInstanceFamilyCapability

Możliwości rodziny serwerów zarządzanych.

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa rodziny.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

sku

string

Nazwa jednostki SKU.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedLicenseTypes

LicenseTypeCapability[]

Lista obsługiwanych typów licencji.

supportedVcoresValues

ManagedInstanceVcoresCapability[]

Lista obsługiwanych wartości rdzeni wirtualnych.

ManagedInstanceMaintenanceConfigurationCapability

Możliwość konfiguracji konserwacji

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa konfiguracji konserwacji

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

ManagedInstanceVcoresCapability

Możliwości rdzeni wirtualnych wystąpienia zarządzanego.

Nazwa Typ Opis
includedMaxSize

MaxSizeCapability

Uwzględniony rozmiar.

instancePoolSupported

boolean

Prawda, jeśli ten cel usługi jest obsługiwany dla wystąpień zarządzanych w puli wystąpień.

name

string

Identyfikator rdzeni wirtualnych.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

standaloneSupported

boolean

Prawda, jeśli ten cel usługi jest obsługiwany dla autonomicznych wystąpień zarządzanych.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedMaintenanceConfigurations

ManagedInstanceMaintenanceConfigurationCapability[]

Lista obsługiwanych konfiguracji konserwacji

supportedStorageSizes

MaxSizeRangeCapability[]

Zakresy rozmiaru magazynu.

value

integer

Wartość rdzeni wirtualnych.

ManagedInstanceVersionCapability

Możliwość wystąpienia zarządzanego

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa wersji serwera.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedEditions

ManagedInstanceEditionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji wystąpień zarządzanych.

supportedInstancePoolEditions

InstancePoolEditionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji puli wystąpień.

MaxSizeCapability

Maksymalna możliwość rozmiaru.

Nazwa Typ Opis
limit

integer

Maksymalny limit rozmiaru (zobacz "jednostka" dla jednostek).

unit

MaxSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

MaxSizeRangeCapability

Maksymalna możliwość rozmiaru.

Nazwa Typ Opis
logSize

LogSizeCapability

Rozmiar dziennika transakcji.

maxValue

MaxSizeCapability

Maksymalna wartość.

minValue

MaxSizeCapability

Wartość minimalna.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

scaleSize

MaxSizeCapability

Rozmiar skalowania/kroku dla wartości dyskretnych między wartością minimalną a maksymalną wartością.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

MaxSizeUnit

Jednostki, w których wyrażono limit.

Nazwa Typ Opis
Gigabytes

string

Megabytes

string

Petabytes

string

Terabytes

string

MinCapacityCapability

Minimalna pojemność

Nazwa Typ Opis
reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

value

number

Minimalna wartość pojemności

PauseDelayTimeUnit

Jednostka czasu wyrażona w opóźnieniu

Nazwa Typ Opis
Minutes

string

PerformanceLevelCapability

Możliwość poziomu wydajności.

Nazwa Typ Opis
unit

PerformanceLevelUnit

Typ jednostki używany do mierzenia poziomu wydajności.

value

number

Wartość poziomu wydajności.

PerformanceLevelUnit

Typ jednostki używany do mierzenia poziomu wydajności.

Nazwa Typ Opis
DTU

string

VCores

string

ReadScaleCapability

Możliwość skalowania odczytu.

Nazwa Typ Opis
maxNumberOfReplicas

integer

Maksymalna liczba replik skalowania odczytu.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

ServerVersionCapability

Możliwości serwera

Nazwa Typ Opis
name

string

Nazwa wersji serwera.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedEditions

EditionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji bazy danych.

supportedElasticPoolEditions

ElasticPoolEditionCapability[]

Lista obsługiwanych wersji elastycznej puli.

ServiceObjectiveCapability

Możliwości celów usługi.

Nazwa Typ Opis
computeModel

string

Model obliczeniowy

id

string

Unikatowy identyfikator celu usługi.

includedMaxSize

MaxSizeCapability

Maksymalny rozmiar dołączonego (bezpłatnego).

name

string

Nazwa celu usługi.

performanceLevel

PerformanceLevelCapability

Poziom wydajności.

reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

sku

Sku

Jednostka SKU.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

supportedAutoPauseDelay

AutoPauseDelayTimeRange

Obsługiwany zakres czasu dla opóźnienia automatycznego wstrzymywania

supportedLicenseTypes

LicenseTypeCapability[]

Lista obsługiwanych typów licencji.

supportedMaintenanceConfigurations

MaintenanceConfigurationCapability[]

Lista obsługiwanych konfiguracji konserwacji

supportedMaxSizes

MaxSizeRangeCapability[]

Lista obsługiwanych maksymalnych rozmiarów baz danych.

supportedMinCapacities

MinCapacityCapability[]

Lista obsługiwanych pojemności min

zoneRedundant

boolean

Niezależnie od tego, czy nadmiarowość strefy jest obsługiwana dla celu usługi.

Sku

Jednostka SKU zasobu usługi ARM.

Nazwa Typ Opis
capacity

integer

Pojemność określonej jednostki SKU.

family

string

Jeśli usługa ma różne generacje sprzętu, dla tej samej jednostki SKU, można je przechwycić tutaj.

name

string

Nazwa jednostki SKU, zazwyczaj litera + kod liczbowy, np. P3.

size

string

Rozmiar określonej jednostki SKU

tier

string

Warstwa lub wersja określonej jednostki SKU, np. Podstawowa, Premium.

StorageCapability

Możliwość typu konta magazynu.

Nazwa Typ Opis
reason

string

Przyczyna niedostępności możliwości.

status

CapabilityStatus

Stan możliwości.

storageAccountType enum:
 • GRS
 • GZRS
 • LRS
 • ZRS

Typ konta magazynu dla kopii zapasowych bazy danych.