Job Versions

Operations

Get

Pobiera wersję zadania.

List By Job

Pobiera wszystkie wersje zadania.