Outbound Firewall Rules

Operations

Create Or Update

Utwórz regułę zapory dla ruchu wychodzącego o podanej nazwie.

Delete

Usuwa regułę zapory dla ruchu wychodzącego o podanej nazwie.

Get

Pobiera regułę zapory dla ruchu wychodzącego.

List By Server

Pobiera wszystkie reguły zapory dla ruchu wychodzącego na serwerze.