Server Azure AD Only Authentications

Operations

Create Or Update

Ustawia tylko właściwość uwierzytelniania usługi Active Directory serwera lub aktualizuje istniejącą właściwość uwierzytelniania tylko w usłudze Active Directory.

Delete

Usuwa istniejącą właściwość uwierzytelniania tylko usługi Active Directory serwera.

Get

Pobiera określoną właściwość uwierzytelniania tylko w usłudze Azure Active Directory.

List By Server

Pobiera listę uwierzytelniania tylko w usłudze Azure Active Directory serwera.