Managed Database Vulnerability Assessment Scans

Operations

Export

Przekonwertuj istniejący wynik skanowania na format czytelny dla człowieka. Jeśli już nic się nie dzieje

Get

Pobiera rekord skanowania oceny luk w zabezpieczeniach bazy danych.

Initiate Scan

Wykonuje skanowanie bazy danych oceny luk w zabezpieczeniach.

List By Database

Wyświetla listę skanów oceny luk w zabezpieczeniach bazy danych.