Managed Instance Long Term Retention Policies

Operations

Create Or Update

Ustawia zasady długoterminowego przechowywania zarządzanej bazy danych.

Get

Pobiera zasady długoterminowego przechowywania zarządzanej bazy danych.

List By Database

Pobiera zasady długoterminowego przechowywania bazy danych.