Managed Databases

Operations

Cancel Move

Anuluje operację przenoszenia zarządzanej bazy danych.

Complete Move

Kończy operację przenoszenia zarządzanej bazy danych.

Complete Restore

Kończy operację przywracania w zarządzanej bazie danych.

Create Or Update

Tworzy nową bazę danych lub aktualizuje istniejącą bazę danych.

Delete

Usuwa zarządzaną bazę danych.

Get

Pobiera zarządzaną bazę danych.

List By Instance

Pobiera listę zarządzanych baz danych.

List Inaccessible By Instance

Pobiera listę niedostępnych zarządzanych baz danych w wystąpieniu zarządzanym

Start Move

Uruchamia operację przenoszenia zarządzanej bazy danych.

Update

Aktualizacje istniejącej bazy danych.