Udostępnij za pośrednictwem


Transparent Data Encryptions

Operacje

Create Or Update

Aktualizacje konfiguracji przezroczystego szyfrowania danych logicznej bazy danych.

Get

Pobiera przezroczyste szyfrowanie danych w bazie danych logicznych.

List By Database

Pobiera listę przezroczystego szyfrowania danych logicznej bazy danych.