Sql Virtual Machines

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje maszynę wirtualną SQL.

Delete

Usuwa maszynę wirtualną SQL.

Get

Pobiera SQL maszynę wirtualną.

List

Pobiera wszystkie SQL maszyny wirtualne w subskrypcji.

List By Resource Group

Pobiera wszystkie SQL maszyny wirtualne w grupie zasobów.

List By Sql Vm Group

Pobiera listę maszyn wirtualnych SQL w grupie maszyn wirtualnych SQL.

Update

Aktualizuje maszynę wirtualną SQL.