Udostępnij za pośrednictwem


Security Settings

Operacje

Create Or Update

Twórca ustawienie zabezpieczeń

Delete

Usuwanie ustawienia zabezpieczeń

Get

Uzyskiwanie ustawienia zabezpieczeń

List By Clusters

Wyświetlanie listy zasobów SecuritySetting według klastrów