Udostępnij za pośrednictwem


Operacje na blokowych obiektach blob

Operacje interfejsu API REST w tej sekcji dotyczą tylko blokowych obiektów blob. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie blokowych obiektów blob, uzupełnialnych obiektów blob i stronicowych obiektów blob.

Umieść blok
Tworzy nowy blok, który ma zostać zatwierdzony w ramach obiektu blob.

Umieść blok z adresu URL
Tworzy nowy blok, który ma zostać zatwierdzony w ramach blokowego obiektu blob, w którym zawartość jest odczytywana z adresu URL.

Wdrażanie listy zablokowanych
Zapisuje obiekt blob, określając listę identyfikatorów blokowych, które tworzą obiekt blob.

Pobieranie listy bloków
Pobiera listę bloków, które zostały przekazane w ramach obiektu blob.