Transformations

Operations

Create Or Replace

Tworzy przekształcenie lub zastępuje już istniejące przekształcenie w ramach istniejącego zadania przesyłania strumieniowego.

Get

Pobiera szczegółowe informacje o określonym przekształceniu.

Update

Aktualizacje istniejące przekształcenie w ramach istniejącego zadania przesyłania strumieniowego. Może to służyć do częściowej aktualizacji (tj. zaktualizować jedną lub dwie właściwości) dowcip przekształcenia...