Udostępnij za pośrednictwem


Sql Pool Workload Group

Operacje

Create Or Update

Tworzenie lub aktualizowanie grupy obciążeń

Delete

Usuwanie grupy obciążeń

Get

Grupa obciążeń puli SQL

List

Grupy obciążeń puli SQL