Network Interfaces

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje interfejs sieciowy.

Delete

Usuwa określony interfejs sieciowy.

Get

Pobiera informacje o określonym interfejsie sieciowym.

Get Effective Route Table

Pobiera wszystkie tabele tras zastosowane do interfejsu sieciowego.

List

Pobiera wszystkie interfejsy sieciowe w grupie zasobów.

List All

Pobiera wszystkie interfejsy sieciowe w subskrypcji.

List Effective Network Security Groups

Pobiera wszystkie sieciowe grupy zabezpieczeń zastosowane do interfejsu sieciowego.

Update Tags

Aktualizuje tagi interfejsu sieciowego.