Private Dns Zone Groups

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje prywatną grupę strefy DNS w określonym prywatnym punkcie końcowym.

Delete

Usuwa określoną prywatną grupę strefy DNS.

Get

Pobiera zasób prywatnej grupy stref DNS według określonej prywatnej nazwy grupy strefy DNS.

List

Pobiera wszystkie prywatne grupy stref DNS w prywatnym punkcie końcowym.