Private Endpoints

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje prywatny punkt końcowy w określonej grupie zasobów.

Delete

Usuwa określony prywatny punkt końcowy.

Get

Pobiera określony prywatny punkt końcowy według grupy zasobów.

List

Pobiera wszystkie prywatne punkty końcowe w grupie zasobów.

List By Subscription

Pobiera wszystkie prywatne punkty końcowe w subskrypcji.