Odcinek

Edytowanie i uruchamianie notesów Jupyter bez opuszczania Azure Machine Learning studio

Notesy w usłudze Azure ML Studio to nowe środowisko tworzenia notesów w klasie z funkcjami, które ułatwiają tworzenie, edytowanie i współpracę nad notesami i plikami uczenia maszynowego bezpośrednio w interfejsie użytkownika programu Studio.

Linki ulubione pokazu sztucznej inteligencji: