Odcinek

Interfejs API platformy Azure dla platformy FHIR (zasoby współdziałania fast healthcare)

Michael Hansen dołącza do Scotta Hanselmana, aby wyjaśnić, czym jest FHIR i jak rozpocząć pracę z platformą FHIR na platformie Azure. Fast Healthcare Interoperability Resources (lub, FHIR) to nowy standard do reprezentowania i wymiany danych opieki zdrowotnej. Opracowany przez społeczność HL7, aby rozwiązać problemy z współdziałaniem, elementy danych opieki zdrowotnej są reprezentowane jako zasoby w FHIR (tj. pacjent jest zasobem, obserwacja jest zasobem itp.). Zasoby to obiekty danych opieki zdrowotnej z właściwościami (np. pacjent ma nazwę) i relacjami. Specyfikacja FHIR opisuje również sposób wymiany tych obiektów przy użyciu interfejsu API REST. Serwer FHIR to interfejs API REST, który umożliwia wyszukiwanie, pobieranie, modyfikowanie i usuwanie obiektów danych opieki zdrowotnej. Firma Microsoft opracowała serwer FHIR innej firmy, który jest dostępny jako projekt open source w GitHub i jako usługa zarządzana, azure API for FHIR.

Przejdź do:

[04:30] Rozpoczęcie pokazu 

Azure