Odcinek

Azure VMware Solution na potrzeby ciągłości działania i odzyskiwania po awarii

Dołącz do nas, aby zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony i odzyskiwania obciążeń usługi AVS.

Dowiedz się więcej na stronie https://aka.ms/azurevmwaresolution

Kontynuuj naukę na platformie Azure w witrynie Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

Chcesz zademonstrować swoje umiejętności dotyczące platformy Azure? Weź udział w egzaminie certyfikacyjnym firmy Microsoft: Certyfikaty firmy Microsoft | Microsoft Docs

Azure
Azure VMware Solution