Odcinek

Tworzenie automatycznie skalowalnych aplikacji za pomocą usługi Azure Virtual Machine Scale Sets

Dowiedz się, jak tworzyć niezawodne i dynamicznie skalowalne aplikacje przy użyciu usługi Azure Virtual Machine Scale Sets (VMSS). "Rightsize" infrastruktura oparta na zapotrzebowaniu podczas optymalizowania kosztów. Upraszczanie zarządzania i zwiększanie odporności aplikacji krytycznych dla działania firmy na dużą skalę bez naruszania wydajności. Korzystaj z najnowszych funkcji, w tym nowego i elastycznego trybu aranżacji dla wdrożeń zestawu skalowania.

Dowiedz się więcej: Virtual Machine Scale Sets | Microsoft Azure

Poznaj nowe umiejętności i poznaj możliwości produktów i rozwiązań platformy Microsoft Azure, korzystając ze wskazówek krok po kroku: Microsoft Learn.

Azure
Azure Virtual Machine Scale Sets