Odcinek

Tworzenie aplikacji Power App i używanie łącznika niestandardowego do nawiązywania połączenia z oprogramowaniem SAP

W tym filmie wideo używamy łącznika klienta SAP dostępnego w usłudze GitHub, aby utworzyć prostą aplikację Power App i odczytać informacje o produkcie z systemu demonstracyjnego sap Gateway

  • 0:00 Wprowadzenie
  • 0:47 Łącznik klienta usługi GitHub
  • 1:41 Power Apps — łącznik niestandardowy
  • 5:47 Importowanie usługi Power Apps

Rozpocznij pracę dzisiaj:

Poznaj nowe umiejętności i poznaj możliwości produktów i rozwiązań platformy Microsoft Azure, korzystając ze wskazówek krok po kroku: Microsoft Learn

Azure
SAP HANA on Azure Large Instances
Power Apps