Odcinek

Optymalizowanie kosztów tworzenia kopii zapasowych przy użyciu Azure Backup

Dowiedz się, jak optymalizować i oszczędzać koszty przy użyciu Azure Backup. Możesz utworzyć kopię zapasową tylko wybranych dysków, użyć innego magazynu dla środowisk deweloperskich/testowych oraz wyczyścić nieaktywne lub usunięte źródła danych. Dowiedz się, jak używać odpowiednich zasad dla obciążeń — Azure Backup automatycznie łączy pełne, różnicowe/przyrostowe i przyrostowe kopie zapasowe dzienników, aby zapewnić dane dla określonego punktu w czasie. W przypadku kopii zapasowych bazy danych można wybrać cotygodniowe pełne kopie zapasowe zamiast codziennych pełnych kopii zapasowych. Pomaga to znacznie zmniejszyć koszt. 

Dowiedz się więcej o Azure Backup:https://azure.microsoft.com/services/backup/

Poznaj nowe umiejętności i poznaj możliwości Microsoft Azure produktów i rozwiązań, korzystając ze wskazówek krok po kroku: Microsoft Learn.

Azure