Odcinek

Upraszczanie sieci i łączności użytkowników zdalnych przy użyciu usługi Microsoft Azure Virtual WAN

Dołącz do Wellington Lee, product manager w firmie Microsoft, aby dowiedzieć się więcej na temat platformy Microsoft Azure Virtual WAN i integracji z technologiami SDWAN w celu uproszczenia łączności i zabezpieczeń.

Kontynuuj naukę platformy Azure w witrynie Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/learn/

Chcesz zademonstrować swoje umiejętności platformy Azure? Egzamin certyfikacyjny firmy Microsoft: Certyfikaty firmy Microsoft | Microsoft Learn

Dowiedz się więcej: Omówienie usługi Azure Virtual WAN | Microsoft Learn

Azure
Azure Virtual WAN