Odcinek

Skytap na platformie Azure: przyspieszanie migracji do chmury dla aplikacji z uruchomionym programem IBM Power

Aplikacja Skytap na platformie Azure upraszcza migrację do chmury dla tradycyjnych aplikacji działających w usłudze IBM Power przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń w działalności biznesowej. Skytap ma ponad dziesięć lat doświadczenia w pracy z klientami i oferuje rozszerzalne środowiska aplikacji, które są zgodne z lokalnymi centrami danych. Środowiska Skytap upraszczają migrację i zapewniają samoobsługowy dostęp do opracowywania, wdrażania i przyspieszania innowacji dla złożonych aplikacji.

Dowiedz się więcej na stronie https://aka.ms/azurevmwaresolution

Kontynuuj naukę platformy Azure w witrynie Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

Chcesz zademonstrować swoje umiejętności platformy Azure? Weź udział w egzaminie certyfikacyjnym firmy Microsoft: Certyfikaty firmy Microsoft | Microsoft Docs

Azure