Odcinek

Aktualizowanie produktów SAP z poziomu aplikacji Power App przy użyciu usługi Power Automate

W tym filmie wideo wykorzystujemy łącznik klienta do aktualizowania produktów w systemie SAP.

  • 0:00 Wprowadzenie
  • 0:48 Aktualizowanie danych SAP za pośrednictwem usługi Power Automate
  • 1:51 Power Apps — przygotowanie do aktualizacji
  • 3:20 Power Automate
  • 5:02 Dodaj akcję aktualizacji produktu
  • 8:49 Korzystanie z przepływu aktualizacji w usłudze Power Apps
  • 10:58 Testowanie procesu aktualizacji

Rozpocznij dzisiaj:

Poznaj nowe umiejętności i poznaj możliwości produktów i rozwiązań platformy Microsoft Azure, korzystając ze wskazówek krok po kroku: Microsoft Learn

Azure
SAP HANA on Azure Large Instances
Power Apps
Power Automate