Odcinek

Zapytaj eksperta — zwiększanie możliwości organizacji za pomocą platformy Power Platform

with Ricardo Duncan, Vedang Singh, Charles Sterling

Zapytaj ekspertów w zespole platformy Power Platform o porady i wskazówki omówione w temacie

"Zwiększanie możliwości organizacji w tworzeniu większej liczby rozwiązań za pomocą platformy Power Platform"

Sesja konferencji Ignite lub zadaj im inne pytania dotyczące platformy Power Platform i powrotu do rozwiązania w miejscu pracy.

Rozdziałów

  • 00:00 — Wprowadzenie
  • 01:52 - Czy można wyjaśnić, jakie jest wydobycie procesów i jak rozszerza RPA?
  • 03:58 — Jakie są ulubione aktualizacje z konferencji Ignite?
  • 09:07 — Czy istnieje więcej zdarzeń platformy Power Platform pochodzących od firmy Microsoft?
  • 12:11 - Czy Microsoft Loop ogłoszono na Ignite?
  • 15:41 — Czy narzędzia konstruktora aplikacji Teams są takie same jak w programie PowerPlatform?
  • 19:43 — Co z narzędziami, które są niezbędne dla każdego (małego) uruchamiania?
  • 20:40 — Czy w podróży istnieje obejście, aby wykonać pewne podstawowe kodowanie na poziomie Visual Studio Code?
  • 26:40 — Czy można opracowywać aplikacje wielosekrotne?
  • 29:18 — Uwagi zamykające

Dowiedz się więcej:

https://powerplatform.microsoft.com/return-to-the-workplace/?WT.mc_id=ATE-12070-memckenn

Azure