Odcinek

Wprowadzenie do routingu adresów URL

W tym samouczku Stephen Walther pokazuje, jak żądania przeglądarki są mapowane na akcje kontrolera za pośrednictwem routingu adresów URL. Dowiesz się również, jak utworzyć trasę niestandardową, która wyświetla różne wpisy w blogu w zależności od daty przekazanej w adresie URL.

  • Źródło (C#)
  • Źródło (VB)