Odcinek

interfejs API Cassandra dla usługi Azure Cosmos DB

Dołącz do Kirill Gavrylyuk i Scott Hanselman, aby dowiedzieć się więcej o natywnej obsłudze platformy Apache interfejs API Cassandra w usłudze Azure Cosmos DB ze zgodnością na poziomie protokołu przewodowego. Dzięki tej obsłudze można nadal korzystać z istniejących narzędzi aplikacji i systemów operacyjnych bez zmian w kodzie i zapewnić elastyczność uruchamiania aplikacji Cassandra w pełni zarządzanych bez blokady dostawcy. 

Tworzenie bezpłatnego konta (azure)

  

Azure