Odcinek

Jak używać rozwiązania Prometheus do monitorowania kontenerów w usłudze Azure Monitor

Keiko Harada dołącza do Scotta Hanselmana, aby pokazać, jak używać rozwiązania Prometheus do monitorowania kontenerów w usłudze Azure Monitor.  Prometheus jest popularnym rozwiązaniem do monitorowania metryk open source i jest częścią natywnej podstawy obliczeń w chmurze.  Klienci, którzy lubią obszerne metryki udostępniane przez rozwiązanie Prometheus na platformie Kubernetes, lubią również, jak łatwo jest używać usługi Azure Monitor dla kontenerów, które zapewniają w pełni zarządzane, gotowe do użycia monitorowanie klastrów Azure Kubernetes Service (AKS).

[0:04:30] — pokaz

Azure