Odcinek

Lucht Probst Associates korzysta z innowacji i zabezpieczeń platformy Azure

Lucht Probst Associates (LPA), lider technologii kapitałowej, pomaga przekształcać i cyfrować graczy w ekosystemie rynków kapitałowych, od władz lokalnych po banki i ubezpieczycieli. Ich projekt migracji został obsługiwany z pełnym zestawem ofert programu migracji i modernizacji platformy Azure.