Odcinek

Tworzenie aplikacji hybrydowych za pomocą zestawu narzędzi Interop Forms Toolkit 2.0

W tym wywiadzie Jonathan Aneja, menedżer programu w zespole języka Visual Basic, pokazuje, jak zestaw narzędzi Interop Forms Toolkit 2.0 pomaga migrować istniejące aplikacje VB 6 pojedynczo do platformy .NET. Udostępnia nam szczegółowe informacje na temat sposobu pisania kontrolek i formularzy użytkownika platformy .NET w celu korzystania z platformy .NET Framework, ale nadal działa w aplikacjach VB 6. Pokazuje nam pokaz, w którym tworzy kontrolkę użytkownika platformy .NET, która używa funkcji LINQ to SQL, a następnie pokazuje, że działa wewnątrz formularza VB 6.

0:00 – 2:04

Wprowadzenie

2:04

Tworzenie formularza VB 6

2:42

Tworzenie kontrolki użytkownika międzyoperajności

6:35

LINQ to SQL Designer

7:50

Pisanie zapytania LINQ

10:00

Dodawanie kontrolki do formularza VB6

11:45

Dyskusja na temat wdrażania

12:45

Pokaz wdrożenia i wymagania wstępne