Odcinek

Zajrzyj do aktualizacji urządzenia Azure RTOS OTA

with Olivier Bloch, Liya Du

Chcesz dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Device Update dla IoT Hub zaktualizować urządzenie azure RTOS w powietrzu? Liya daje nam wgląd w sposób konfigurowania i używania aktualizacji urządzenia dla agenta IoT Hub w usłudze Azure RTOS.

Rozdziałów

  • 00:00 - Zwiastun
  • 00:38 — Wprowadzenie
  • 01:30 — Zabezpieczanie za pośrednictwem aktualizacji air za pomocą usługi Azure RTOS
  • 03:31 — Co jest specyficzne dla sprzętu, który deweloperzy muszą zrozumieć
  • 05:48 — Jakiego kodu potrzebują deweloperzy kodu, aby zaimplementować aktualizacje OTA w usłudze Azure RTOS?
  • 10:32 — pokaz aktualizacji oprogramowania układowego
  • 14:28 — Podsumowanie i wezwanie do działania

Azure
IoT
Usługa IoT Hub