Odcinek

Zajrzyj do aktualizacji urządzenia Azure RTOS OTA

with Olivier Bloch, Liya Du

Chcesz dowiedzieć się, jak zaktualizować urządzenie usługi Azure RTOS za pomocą usługi Device Update dla usługi IoT Hub? Liya daje nam wgląd w sposób konfigurowania i używania aktualizacji urządzenia dla agenta usługi IoT Hub w usłudze Azure RTOS.

Rozdziały

  • 00:00 - Teaser
  • 00:38 — Wprowadzenie
  • 01:30 — Zabezpieczanie za pośrednictwem aktualizacji air za pomocą usługi Azure RTOS
  • 03:31 — Co jest specyficzne dla sprzętu, który deweloperzy muszą zrozumieć
  • 05:48 — Jaki kod deweloperzy muszą dodać do swojej aplikacji, aby zaimplementować aktualizacje usługi OTA w usłudze Azure RTOS?
  • 10:32 — pokaz aktualizacji oprogramowania układowego
  • 14:28 — Podsumowanie i wezwanie do działania

Azure
Azure IoT
Azure IoT Hub