Odcinek

08 | Wprowadzenie do Active Directory Federation Services cz. 1

Active Directory Federation Services cz. 1 Moduł ten zawiera omówienie Active Directory Federation Services w Windows Server.

Active Directory Federation Services umożliwia użytkownikom logowanie się do zewnętrznej usługi WEB przy użyciu loginu i hasła, w wewnętrznym Active Directory. Rola AD FS zapewnia stworzenie federacji pomiędzy organizacjami, zarządzanie tożsamością oraz daje możliwość logowania pojedynczego (SSO). Umożliwia tworzenie relacji zaufania między dwiema organizacjami, zapewnia dostęp do aplikacji między organizacjami, zapewnia pojedyncze logowanie (SSO) między dwoma różnymi organizacjami (AD DS) dla aplikacji Web

Andrzej Kokociński:
Specjalista i architekt systemów Directory Services, Exchange, Skype for Business, Office 365, System Center Trener posiadający wieloletnie doświadczenie. Stara się aktywnie udzielać na forum WSS.pl i przekazywać tam swoją wiedzę, występuje również jako prelegent na spotkaniach, konferencjach i warsztatach społeczności IT. Ukończył Politechnikę Łódzką oraz WAT w Warszawie. Posiada certyfikaty Microsoft trzech generacji (MCP/MCSA/MCSE+S+M), (MCTS/MCITP) (MCSA/MCSE). Został nagrodzony tytułem MVP Directory Services.