Odcinek

Pobieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi GraphQL i Blazor

Narzędzie GraphQL obsługuje możliwość subskrybowania strumieni zdarzeń w celu umożliwienia nieco scenariuszy w czasie rzeczywistym zarówno dla klientów, jak i serwerów.

W tym odcinku programu On .NET autor HotChocolate Michael Staib powraca, aby pokazać nam, jak włączyć pobieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia GraphQL przy użyciu subskrypcji .

  • [02:02] — Co to jest pobieranie danych w czasie rzeczywistym?
  • [04:30] — do czego służą subskrypcje?
  • [05:48] — Konfigurowanie klienta GraphQL na platformie Blazor (wersja demonstracyjna)
  • [10:55] — Aktualizowanie schematu GraphQL przy użyciu fragmentów
  • [16:38] — Aktualizowanie składników Razor
  • [24:48] — Używanie zmiennych GraphQL
  • [28:18] — Dodawanie subskrypcji

 

Przydatne linki