Odcinek

Żądania ściągnięcia w Azure DevOps

W tym odcinku Robert dołączył Brian Randall, który pokazuje nam nowe środowisko pull request w Azure DevOps Services. Brian przegląda proces tworzenia i zatwierdzania żądań ściągnięcia oraz wyróżnia nowy i prostszy interfejs użytkownika żądań ściągnięcia. Nowe środowisko jest przyjazne dla urządzeń przenośnych i oferuje kilka nowych funkcji , które ułatwiają szybsze przeglądanie żądań ściągnięcia i ulepszanie ogólnego środowiska żądań ściągnięcia.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz wpis w blogu Introducing the New Pull Request Experience for Azure Repos (Wprowadzenie do nowego środowiska żądania ściągnięcia dla Azure Repos).
.