Odcinek

Przepływ pracy TV — WF4 State Machine Hands On Lab: Ćwiczenie 2

W tym odcinku pokażę ćwiczenie 2 programu Windows Workflow Foundation (WF4) — wprowadzenie do laboratorium State Machine Hands On Lab. W tym ćwiczeniu zaimplementujemy scenariusz Wstawiony kartę z fokusem na przejściach stanu. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania maszyny stanowej, zobacz Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Laboratorium praktyczne maszyny stanowej

  • Wprowadzenie (wideo)
  • Ćwiczenie 1 — stany (wideo)
  • Ćwiczenie 2 — Scenariusz wstawiony kartą (wideo)
  • Ćwiczenie 3 — wpis numeru PIN (wideo)
  • Ćwiczenie 4 . Implementowanie menu głównego (wideo)

Ron Jacobs
https://blogs.msdn.com/rjacobs
Twitter: @ronljacobshttp://twitter.com/ronljacobs