Test wiedzy

Ukończone
1.

Chcesz użyć usługi językowej, aby określić kluczowe punkty rozmów w dokumencie tekstowym. Której funkcji usługi należy użyć?

2.

Usługa językowa służy do przeprowadzania analizy tonacji w dokumencie i zwracany jest wynik 0,99. Co oznacza taki wynik analizy tonacji dokumentu?

3.

Kiedy może zostać zwrócona wartość NaN jako wynik wykrywania języka?