Stosowanie etykiet poufności i zarządzanie nimi

Średni
Audytor
Administrator usługi Information Protection
Praktyk ds. ryzyka
Microsoft 365
Microsoft Information Protection

Dowiedz się, jak etykiety poufności są używane do klasyfikowania i ochrony danych biznesowych, jednocześnie upewniając się, że produktywność użytkowników i ich zdolność do współpracy nie są utrudnione.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Zastosuj etykiety poufności do grup usługi Microsoft Teams, grup platformy Microsoft 365 i witryn programu SharePoint.
  • Monitorowanie użycia etykiet przy użyciu analizy etykiet.
  • Konfigurowanie etykietowania lokalnego.
  • Zarządzanie ustawieniami ochrony i oznaczanie zastosowanych etykiet poufności.
  • Stosowanie ochrony i ograniczeń do poczty e-mail.
  • Stosowanie ochrony i ograniczeń do plików.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy na temat ładu informacji w rozwiązaniu Microsoft 365.