Automatyzowanie zadań platformy Azure przy użyciu skryptów za pomocą programu PowerShell

Początkujący
Deweloper
Administrator
Azure
Azure PowerShell

Zainstaluj program Azure PowerShell lokalnie i przy jego użyciu zarządzaj zasobami platformy Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Podejmowanie decyzji o tym, czy program Azure PowerShell jest właściwym narzędziem do wykonywania zadań administracyjnych
  • Instalowanie programu Azure PowerShell w systemie Linux, macOS i/lub Windows
  • Połączenie z subskrypcją platformy Azure przy użyciu programu Azure PowerShell
  • Skonfigurowanie zasobów platformy Azure za pomocą programu Azure PowerShell

Wymagania wstępne

  • Środowisko z interfejsem wiersza polecenia, takie jak program PowerShell lub Bash
  • Znajomość podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure, takich jak grupy zasobów i maszyny wirtualne
  • Doświadczenie w administrowaniu zasobami platformy Azure przy użyciu witryny Azure Portal